רשמי מסע

חלק ב' – על מסעות, על מבטים ועיניים. טירו. חורף 2018

מה זה ה"זה" הזה? אולי אפשר לקרוא לו תחושת החיות שמפעמת בכל, שעוברת דרך כל הצורות, כל היצורים, כל התנועות וגם דרך חוסר התנועה. זה שקיים למרות ואף על פי הקושי והקלות, היופי והכיעור, זה שלא צריך סיבה או הצדקה להתקיים, אלא קיים מצד עצמו.