Author Archives: לילה קמחי

קורס חניכה עם לִילה קמחי – סמסטר סתיו 2022. מתחילים ב – 24.10. מסע רוחני בתוך חיינו והעמקה לתלמידות.ים ותיקות.ים. 10 מפגשים בימי שני ב'עלי אדמות'

הקורס מציע מסגרת של סנגהה חמה ותומכת, בליווי צמוד של לילה ושל המקום כולו. בסמסטר הזה נעמיק אל תוך מהות החקירה בפורמט "אחד על אחד", יחד עם תרגול ודוגמאות חיות במסורת העתיקה של הסטסנג . נתוודע ונתרגל סוגים שונים של מדיטציה, נקרא בכתבים קדומים ועכשוויים ונתאמן בלבסס את החיבור הזה בתוכנו כדי שנוכל "להעביר את זה הלאה" לא.נשים סביבנו ולמעגלים מתרחבים יותר ויותר – את החופש, הטוב, התבונה, הפעולה הנכונה ויכולת ההבנה וההקשבה שמתפתחות בנו.
הקורס מציע חניכה לטרנספורמציה אישית, וממנה לשינוי עולמנו הקרוב והרחוק, לטובתנו ולטובת הכל. כמו שאמר טיך נהאת האן, המורה הגדול והאהוב שנפטר מהעולם זה עתה – "הבודהה הבא יהיה הסנגהה" 🙂

סנגהה מתעוררת יחד – "אני הוא זה": מפגשים חיים של לימוד ותרגול על משנתו של ניסרגדטה מהראג'. מתחילים ב6.3 ב'עלי אדמות'

במפגשים נלמד יחד בחברותא את מילותיו הנצחיות של המורה הגדול מהראג', נתחבר לשושלת שלו דרך כמה מהספרים שיצאו לאור על ידי תלמידיו, חלקם נדירים, נצפה בסרטונים עליו ובעיקר נתרגל ונתקרב כחבורה לומדת אל המסרים שביקש להעביר. נקרא יחד, נתרגל, נהיה בדממה ובשיחה, נשיר לפעמים בהג'נים מסורתיים יחד ובעיקר נעמיק ונחקור את הארומה המיוחדת של החופש והכוונה הרדיקלית של הלימוד היחודי של מהראג'.

"יש לי אמון בלילה",רילקה: סדנה על הלילה הארוך בשנה, 21.12.21, עם לילה קמחי ומירה רגב

הזמן המיוחד הזה מזמין אותנו להכנס יחד ללילה הארוך בשנה ולהתבשם באורה של הלבנה. בסדנה של לימוד שמשלב דהרמה וזוהר בדרכים יצירתיות, נשהה יחד עם המתנות והסודות שיש ללילה להציע לנו.
נלמד, נתרגל, נכתוב, נשתף ונכנס לעומק הסוד של הלילה, אור הלבנה והאפילה.

יונג, ציור מנדלות והדהרמה הבודהיסטית -שלושה מפגשי לימוד, מדיטציה ויצירה בדצמבר 2021

שלושה מפגשי לימוד, מדיטציה ויצירה – ימי חמישי בדצמבר, בין השעות 11-16, ב'עלי אדמות'

לילה קמחי ואיתן קדמי מזמינים לשלושה מפגשי לימוד וציור מנדלות בהשראת קרל יונג, יחד עם החיבור לעומק הדהרמה הבודהיסטית במרכז האקולוגי -רוחני 'עלי אדמות' שבמושב לוזית.