Tag Archives: אי שניות

ריטריט בדרום הודו – מהעצמי הקטן לעצמי הגדול. 1-10 באוקטובר, חגי תשרי 2020

מהעצמי הקטן לעצמי הגדול – ריטריט אל לב החופש

טירוונאמאלאי, דרום הודו 1-10 באוקטובר (מיד אחרי סוכות)

ריטריט מיוחד במינו המשלב את עומקי התורה הבודהיסטית יד ביד עם מהות תורת האי-שניות, בממלכת האדוויטה  טירווונאמאלי, מול ההר המקודש ארונאצ'לה. 

הריטריט יתקיים באשראם אקולוגי מיוחד במינו, בלב שדות ציוריים ושלווים בהם החיים ממשיכים כפי שהיו בתקופות קדומות ועד ימינו. 

אי אפשר להסביר אהבה, הספד לראמש באלסקר, אדם חופשי.

אי אפשר להסביר אהבה, אמרה לי פעם מישהי. כשהתבקשתי לכתוב את הכתבה הזו, במקום לנסות להסביר את האהבה שלי לראמש, מורי האהוב שנפטר מן העולם בערב יום כיפור,  אנסה להעביר את הטעם המיוחד שלה ואת הסיבות שגרמו לי לשוב אליו, שוב ושוב.  "סנכרון זו הדרך של אלוהים לגלות את עצמו"  על מותו של ראמש נודע […]